01 Mar
01Mar

בעת מכירת נכס מקרקעין בישראל משולם מס על הרווח ממכירת הנכס (מס שבח).

במטרה להפחית את חבות המס מאפשר החוק לפרוס את הרווח ל 4 שנים.

הפריסה מתבצעת לתקופה של עד 4 שנים המסתיימת בשנת המכירה.

כדאיות הפריסה עולה כאשר למוכרים ישנן הכנסות נמוכות והם לא ניצלו את מדרגות המס הנמוכות ו/או את כל נקודות הזיכוי שלהם.

יתרון נוסף יש לבני זוג מעל גיל 60 אשר הם בעלי הכנסות נמוכות להם חיסכון המס עשוי להגיע לסכומים גבוהים.

נקודה חשובה אליה יש לשים לב היא, האם ישנם הפסדי הון (כגון הפסדים משוק ההון) אשר אף הם יכולים לחסוך בתשלום המס.

לבחינת אפשריות הפריסה וחיסכון במס השאירו פרטים או צרו קשר טלפוני.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.