חוב (לא) אבוד- אורכה להוצאת חשבונית זיכוי

בהתאם לפסק דינו של בית המשפט העליון, במקרים המתאמים, ניתן לפנות למנהל מע"מ בבקשה להארכת מועד להוצאת חשבונית זיכוי על חוב אבוד על אף שחלפו שלוש שנים ממועד הוצאת חשבונית המס. להרחבה מוזמנים לקרוא.

קרא עוד