01 Jun
01Jun

בחוק ההסדרים לשנים 2023-24 שחוקק לאחרונה, ניתנה הקלה לבעלי הכנסה משכר דירה אשר בחרו במסלול המס של 10%.

בהתאם להוראת החוק החדשה, בעלי דירה אחת בלבד המקבלים בעדה דמי שכירות למגורים, אשר שוכרים דירה למגורים, יוכלו לקזז מההכנסה זו את דמי השכירות ששילמו למגוריהם, או תשלום שנתי לאחזקתם  בבית אבות או בית חולים גריאטרי, עד תקרה של 90,000 ₪ בשנה.

אחד התנאים להכרה בהוצאות דמי השכירות הוא- שהם לא שולמו לקרוב משפחה.

חשוב להדגיש –  הקלה זו אינה ניתנת למי שבחר במסלול הפטור או במסלול הרגיל.

לאור התיקון בחוק, מוצע לבחון את הכדאיות בבחירת מסלול תשלום המס של 10% אל מול המסלולים הנוספים בתשלום המס על הכנסה מהשכרת דירות למגורים.

משרדינו לרשותכם למתן ייעוץ והכוונה.

שלחו הודעה או צרו קשר טלפוני לשיחת ייעוץ ונשמח לעמוד לרשותכם.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.