28 Jan
28Jan

עסקים שפעילותם נפגעה עקב מלחמת "חרבות ברזל" זכאים לקבלת פיצוי באחד ממסלולי הפיצויים הבאים- 

  • פיצויים במסלול האדום – ישוב ספר.
  • פיצויים במסלול הירוק – לעסקים באזור מיוחד.
  • פיצויים במסלול הירוק- לכלל העסקים בארץ.

 שלב ראשון- הגשת התביעה לפיצוי

עסקים שפעילותם נפגעה יגישו את תביעה לפיצוי באחד משלושת מסלולי הפיצוי בהתאם למיקום העסק וסוג הנזק שנגרם בעקבות המלחמה.

מקרים גבוליים 

במקרים גבוליים, יש בידנו לסייע בקבלת הפיצויים, לאחר ניתוח מעמיק של הוראות החוק בשילוב הניסיון שנצבר במשרדנו בהתמודדות במקרים מורכבים.

החלטת רשות המיסים בתביעה לפיצוי

מניסיון שנצבר לאורך השנים רשות המיסים ככלל משתדלת לסייע לעסקים שנפגעו ולאשר את התביעה בהקדם. יחד עם זאת, לאור מספרן הרב של התביעות ייתכן כי חלקן של התביעות לא יאושרו באופן מלא או חלילה ידחו במלואן.

השגה וערר על החלטת רשות המיסים

פיצויים במסלול הירוק

על החלטת רשות המיסים בתביעה לפיצוי ניתן להשיג בתוך  60 ימים. 

על החלטת רשות המיסים בהשגה ניתן לערר בפני ועדת הערר בתוך 60 ימים.

פיצויים במסלול האדום

על החלטת רשות המיסים במסלול האדום ניתן לערר בתוך 30 יום לוועדת ערר לעניין נזק מלחמה ונזק עקיף.

לסיכום

חשוב להדגיש, עסק שפעילותו נפגעה בעקבות מלחמת "חרבות ברזל", דחיית התביעה לפיצויים ע"י רשות המיסים אינה סוף פסוק וניתן להשיג ולערר על ההחלטה זו ולקבל את הפיצויים שמגיעים לכם על פי דין.

גם במקרים גבוליים ומורכבים, יש להגיש את התביעה לקבלת פיצוי שנגרם בעקבות המלחמה.

להתייעצות על פיצוי עקב מלחמת "חרבות ברזל" השאירו פרטים או צרו קשר טלפוני.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.