21 Oct
21Oct

אם החלטתם כבר להתגרש אז כדאי שזה יהיה "בטוב". בלהט הליך הגירושים טיפול לא נכון בחלוקת הרכוש המשותף עלול לגרום לתאונת מס יקרה. חשיבה משותפות ותכנון נכון יחסכו מס ליום שאחרי.

ישנם לא מעט נושאים המצרכים התייחסות וכל מקרה לגופו. במקרים בהם נתקלתי לאורך השנים, שני נושאים שעולים פעמים רבות  ומחייבים תשומת לב וטיפול הם – 

  • חלוקת נכסי המקרקעין (בעיקר דירת מגורים)
  • חלוקת החיסכון הפנסיוני.

 חלוקת נכסי המקרקעין

בהתאם לחוק מס שבח חלוקת נכסי המקרקעין בין בני זוג בהליך הגירושים אינה אירוע מס, אך יש לשים לב לכך שמדובר בדחיית אירוע המס ולא בפטור ממס, כך שהמכירה בעתיד כן תחויב במס ככל ואין זכאות לפטור ממס שבח.

להלן מספר דוגמאות לתאונות מס בהן נתקלתי –

חלוקת דירה יחידה

בהתאם להסכם הגירושים סוכם כי בת הזוג בתמורה ל 50% מהדירה היחידה שברשות בני הזוג תשלם לבן הזוג 700,000 ₪. לימים, רכשה בת הזוג דירה נוספת. כאשר ביקשה בת הזוג למכור את הדירה הראשונה (מתקופת הנישואין) לא הייתה זכאית לפטור ממס שבח מאחר שברשותה שתי דירות מגורים.

תאונת המס – מאחר שבעת הגירושים תשלום בת הזוג  על חלקו של בן הזוג לא נחשב כעסקה, בת הזוג לא זכאית לכלול בעלות הדירה הנמכרת את התשלום בסך 700,000 ₪ ששולם לבן הזוג על חלקו, כך ששולם מס נוסף של 175,000 ₪ שהיה יכול להיחסך לו פעלו בני הזוג אחרת.

הפתרון – לא היה מקום לנצל את  ההקלה בחלוקת נכסי המקרקעין על פי חוק מס שבח. לו בן הזוג היה מוכר את חלקו לבת הזוג בתמורה ל 700,000 ₪ לא היה חיוב במס מאחר והיה זכאי לפטור דירה יחידה וגם בת הזוג לא הייתה מחויבת במס רכישה מאחר ושווי הדירה לא עבר את תקרת הפטור. יש לשים לב, כי גם אם היה על בת הזוג לשלם מס רכישה, עדין הוא היה הרבה יותר נמוך ממס השבח שהיה נחסך.

חלוקת שתי דירות 

כאשר ברשות בני זוג שתי דירות מגורים ובכוונתם למכור את הדירות ולהתחלק בתמורה ביניהם סדר הפעולות חשוב ביותר.

תאונת המס - כאשר בני הזוג מוכרים את הדירות בעודם נשואים, במכירת הדירה הראשונה הם אינם זכאים לפטור ממס שבח מאחר וברשותם שתי דירות והם יהיו זכאים לפטור ממס רק במכירת דירה אחת.

הפתרון – מוצע קודם לחלק את הדירות כך שכל בן זוג יקבל דירה אחת ומכוח פסק הדין ביניהם יהיה זכאי למכור את הדירה בפטור ממס כדירה יחידה.

פסק הדין יוצר הפרדה רכושית בין בני הזוג ולכך שהם כבר לא ייחשבו כתא משפחתי אשר ברשותו שתי דירות מגורים.

חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג

הוראות חוק חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו מאפשר לבני הזוג לבצע חלוקה של צבירת בן/בת הזוג בקרן הפנסיה ו/או קופת הגמל לחסכון ולהעביר חלק מהיתרה הצבורה לבן הזוג לשעבר.

החלוקה בין בני הזוג היא על פי פסק דין והפרוצדורה הנדרשת מתבצעת מול החברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני ויש לפעול מולה בהתאם להוראותיה.

נקודה חשובה שלא מקבלת תשומת לב היא -  שללא טיפול מול פקיד השומה, חלוקת החיסכון הפנסיוני תחויב בשיעור מס סופי של 20% , המס שינוכה יושת על שני בני הזוג באופן שווה.

הפתרון – בהתאם לפקודת מס הכנסה, יש פטור ממס על חלוקת החיסכון הפנסיוני בגובה של כ  1.5 מיליון ש"ח.

עם רישום ההערה בדבר חלוקת החיסכון הפנסיוני יש לפנות בהקדם לפקיד השומה עם האישור מהחברה המנהלת על רישום ההערה.

במידה ולא יוגש לחברה המנהלת אישור מפקיד השומה, ינוכה המס מתוך כספי החיסכון הפנסיוני גם אם בני הזוג זכאים לפטור.

מאחר והמס משולם מתוך כספי החיסכון, תשלום מס זה יקטין את הזכויות הפנסיוניות העתידיות של בני הזוג ללא כל הצדקה.

חשוב לדעת, כמו כל דבר בחיים תכנון נכון ומקדים יכול לחסוך מהמס בעתיד.

משרדינו לרשותך למתן ייעוץ והכוונה.

שלחו הודעה או צרו קשר טלפוני לשיחת ייעוץ ונשמח לעמוד לרשותכם.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.