22 Mar
22Mar

לקבלת נכס בירושה ישנם מספרי היבטי מס להם יש לשים לב ובכך לחסוך במס. בטרם נדון בהביטי המס יש לשים לב למספר נקודות אותן נרחיב בהמשך. האם הנכס שהועבר בירושה עונה להגדרת נכס שמכירתו חייבת במס ? האם מדובר בדירת מגורים או בנכס מקרקעין אחר בישראל ? האם מדובר על נכסים שנתקבלו  בירושה מחוץ לישראל ? 

ירושה של נכס בישראל. 

עד 31 למרץ 1981 הוטל בישראל מס עיזבון ומאז ביטולו לא מוטל בישראל מס על קבלת ירושה, כך שעצם קבלת נכס בירושה לא מחויבת במס. על מנת שמכירת נכס תחויב במס עליו לענות להגדרת נכס על פי פקודת מס הכנסה. הפקודה מגדירה נכס למעט  - מיטלטלין של יחיד המשמשים לשימושי אישי שלו או של בני משפחה. כך לדוגמה, תמונה ששימשה לצורך אישי או רכב פרטי מכירתם אינה חייבת במס לעומת זאת, אם נתקבלו בירושה מניות של חברה פרטית או ציבורית מכירת המניות חייבת במס.

שמירה על רציפות המס – בעת מכירת הנכס ע"י היורשים הם נכנסים לנעלי המוריש הן לגבי תאריך הרכישה והן לגבי עלות הרכישה, כך שהרווח במכירת הנכס יחושב בהתאם למחיר שאותו שילם המוריש ברכישתו. כאשר מדובר בנכס שהתקבל בירושה עד לביטולו של מס העיזבון בשנת 1981 עלות הנכס ותאריך הרכישה יחשבו בהתאם לשווי שנקבע לצורך תשלום מס עזבון.

מיסוי דירת מגורים בישראל נקבע על פי חוק מס שבח. בהתאם לחוק מס שבח יחול פטור במכירת דירה שהתקבלה בירושה המותנה ב 3 תנאים מצטברים: היורשים הם בן/בת זוגו של המורש או צאצאיו (כולל נכדים) או בן/ בת זוגו של צאצאיו, לפני פטירת המוריש הייתה בבעלתו דירת מגורים אחת, אילו המוריש היה עדיין בחיים ומוכר את דירת המגורים היה פטור ממס שבח במכירה. חשוב להדגיש שפטור במכירת דירת ירושה לא פוגע בזכאות לפטור במכירת דירה יחידה של היורשים ככול שהם זכאים לו. על מיסוי דירת מגורים שאינה זכאית לפטור ירושה ומקרקעין אחרים בישראל נרחיב במאמר נפרד.

 ירושה של נכס מחוץ לישראל.

כאשר מתקבל נכס בירושה מחוץ לישראל  או מתושב חוץ יש לבדוק את החבות במס עיזבון הן לפי החוק במדינת תושבות המוריש והן על פי החוק במדינה בה נמצא הנכס. בארה"ב לדוגמה בה יש מס עיזבון ישנה חשיבות האם המוריש היה תושב ארה"ב או לא ובהתאם נקבעת החבות במס העיזבון. במכירת נכס שהתקבל בירושה מתושב חוץ, יחול על מכירתו מס בישראל. כפי שציינו נשמרת רציפות המס והיורשים נכנסים לנעלי המוריש  הן לתאריך הרכישה והן לעלות הנכס הנמכר. כך שייתכן שבישראל תחול חבות במס על רווח שנצבר בתקופה בה לישראל אין שום זכות מיסוי. נסביר - לו הנכס היה נמכר ע"י המוריש טרם פטירתו הרי בישראל לא הייתה שום חבות במס. בכדי למנוע את עיוות זה של מכירת נכס שהתקבל בירושה מחוץ לישראל, מאפשרת רשות המיסים לקבוע את שווי הנכס ליום קבלתו  (STEP UP)  כך שהמס שישולם בישראל יהיה רק על עליית הערך מיום קבלת הנכס בידי היורשים  ולא מיום רכישתו ע"י המוריש.

לאור זאת, מוצע להסדיר מראש מול רשויות המס את שווי הנכס (מניות של חברות נסחרות ופרטיות, נכסי מקרקעין וכו') שהתקבל בירושה מחוץ לישראל מאת תושב חוץ בסמוך למועד קבלתו ולא להמתין עד ליום מכירתו.

 לסיכום-  כמו כל דבר בחיים תכנון נכון ומקדים יכול להקל מאוד על התהליך מול רשות המיסים בבוא היום.

משרדינו לרשותך למתן ייעוץ והכוונה.

להתייעצות השאירו פרטים או צרו קשר טלפוני.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.